CELLCOM – AC7000DB

ازدی کربنامید دارای خاصیتی ویژه و منحصر به فرد است که با افزوده شدن به ماده مورد استفاده باعث انفجار و در نتیجه انبساط فوق العاده زیاد و در واقع افزایش حجم به چندین برابر حالت اولیه می گردد.
ازدی کربنامید دارای گرید های متفاوتی است که منجر به بهره گیری از آن در صنایع بسیاری از جمله فوم ، چرم مصنوعی ، لاستیک ، پلاستیک و کفش (زیره کفش) می گردد.